Kontrola dostępu

  • Man in helmet and mask staring at you
  • Smiling business man standing outside office building
  • Security video cameras
  • Security camera

Kontrola Dostępu

Aby ograniczyć dostęp osób poruszających się po danym terenie montuje się czytniki z zestawami numerów kart osób uprawnionych, w kluczowych miejscach kontrolnych takich jak drzwi, bramy, kołowrotki i inne.  Takie rozwiązanie nazywane jest kontrolą dostępu. Tylko karta osoby upoważnionej przybliżona do czytnika, otwiera drzwi lub uruchamia kołowrót i pozwala przekroczyć zabezpieczony obszar. Przy instalowaniu KD bez rejestracji nie ma potrzeby używania komputera. KD z rejestracją jest nowoczesnym systemem ze względu na ogromne możliwości pozwalające obsługiwać tysiące użytkowników. Jego największą zaletą jest to, że współdziała z innymi systemami np. przeciwpożarowymi, czy antywłamaniowymi. Wszystkie operacje wykonane w systemie są rejestrowane i mogą zostać wykorzystane do zestawień i statystyk np. rejestracji czasu pracy. Coraz częściej KD wykorzystywana jest nie tylko w dużych obiektach takich jak hale produkcyjne, baseny, czy hipermarkety, ale także w małych firmach posiadających zaledwie kilka pomieszczeń.
Firma IZAMIX wykonuje montaż systemów KD opierając się na swoim doświadczeniu i sprawdzonych producentach urządzeń.</span style="color: #777777;">